Regresná terapia

je nehypnotická terapia slovom, kde terapeut pomáha klientovi vrátiť sa na základe asociatívneho vybavovania k prežitým udalostiam v minulosti. Teória regresnej terapie hovorí o hľadaní príčin ťažkostí v traumách, ktoré sme prežili niekedy v minulosti a používame ju preto, aby sme už v minulosti nemuseli ostávať a mohli sa naozaj zaoberať prítomnosťou. Ak nájdeme príčinu alebo príčiny našich ťažkostí a tieto spracujeme, už nie je potrebné, aby sme sa ďalej s danými tažkosťami alebo tramami zaoberali. Prestávajú sa prejavovať, ťažkosti „odchádzajú“ a my môžeme ísť ďalej. Ak sa naplní tento scenár v terapii, niekedy sa dejú „zázraky“, a to aj z dlhodobého hľadiska, ako asi vo všetkých smeroch, ktoré sa snažia hľadať a riešiť príčiny našich ťažkostí, nie iba dôsledky.

Regresná terapia na základe cesty do našej minulosti umožňuje riešiť ťažkosti a traumy, spoznávať rôzne duchovné zákonitosti a možnosti duchovného rastu, naše korene a našu cestu, prípadne spôsoby kráčania po nej, posúvať hranice nášho poznania, posúvať hranice našich schopností.

Používa sa pri regresnej terapii hypnóza?

Hypnóza sa v terapii nepoužíva. Techniky regresnej hypnoterapie zaznamenali najväčší rozmach v 50-tych rokoch minulého storočia. Následne v ďalších desaťročiach prichádzajú techniky bez potreby hypnózy a zmeneného stavu vedomia. Momentálne najčastejšou používanou regresnou technikou je technika využívajúca asociatívne vybavovanie z pamäte, ktorá nevyžaduje zmenený stav vedomia, takže celé sedenie prebieha pri vedomí.

Je regresná terapia bezpečná?

Terapia prebieha pri vedomí, takže si klient plne uvedomuje presne čo sa s ním deje počas celého sedenia. Ideme len do minulosti, ktorú klient už raz prežil, preto z určitého pohľadu to nie je pre klienta nič nové. Nový môže byť postup, ktorým sa do minulosti dostávame. Skúsenosť ukazuje, že po prvých sedeniach si klient osvojí všetky techniky, ktoré od neho terapeut vyžaduje a nie sú postupne pre neho ničím neznámym.

Aký je efekt tejto terapie?

Pomáha nám riešiť:

 • fyzické a psychické bolesti (hlava, koleno, …)
 • vzťahy s rodičmi, partnerom, okolím, …
 • cez prenatálnu techniku pochopiť vzorce chovania v dospelom živote prostredníctvom archetypov sa dostať k svojej podstate

Pomáha nám:

 • uskutočniť zmenu v živote
 • zbaviť sa akéhokoľvek strachu
 • oslobodiť sa
 • odbúrať bolesti
 • nájsť sebahodnotu
 • pochopiť staré krivdy a odpustiť

Príprava na materstvo

Z praxe regresnej terapie vyplýva, že prenatálne obdobie a pôrod je jedno s najdôležitejších udalostí života človeka. Môžeme povedať, že prežitky v prenatálnom období a pôrode nás môžu ovplyvňovať aj v našich životných prelomových obdobiach. Z praxe tiež vyplýva, že prenatálne obdobie je malým zhustením nášho celého života z hľadiska vzťahov a emocionálneho života a pôrod zasa môže ukazovať na telesné problémy a choroby. Všetky tieto skúsenosti z práce regresnej terapie potom môžeme zužitkovať pri príprave matky, dieťaťa a otca na materstvo – obdobie pred počatím, prenatálne obdobie, pôrod a popôrodné obdobie, tak aby matka a dieťa prežili prenatálne obdobie pokiaľ možno bez väčších ťažkostí a pôrod bol pre matku a dieťa bez zbytočných tráum a bolestí.

Rast osobnosti

Ukazuje sa, že pravidelným a cieleným odstraňovaním ťažkostí, ktoré nás trápia, dochádza aj k druhotným javom ako sú: rast Inteligenčného kvocientu, rast Emočného kvocientu, zlepšenie odolnosti voči vonkajšiemu prostrediu, vylepšenie zmyslového aj mimo zmyslového vnímania.

Pomoc našim blízkym a okoliu

Svojim rozvojom a riešením našich ťažkostí nepriamo pomáhame aj našim blízkym, ale niekedy prináša život ťažkosti nášho blízkeho človeka a riešenie nie je jednoduché (nie je možné komunikovať – jedná sa o dieťa, kómu, pripútaného na lôžku, náš známy je odcestovaný a podobne). Aj tieto ťažkosti je možné riešiť pomocou regresnej terapie.

Ďalšie možnosti

Každý z nás skôr či neskôr začína hľadať odpovede na otázky: odkiaľ prichádzame, kam ideme, prečo sme práve tu, prečo stretávame práve týchto ľudí, prečo sa nám deje práve toto, prečo práve toto nám ide dobre a toto zasa vôbec a mnoho iných. Áno, aj na tieto otázky je možné nájsť odpovede pomocou regresnej terapie.

Doba trvania terapie je asi 3 hodiny. Cena za terapiu je 60,00 €.

 • Adresa

  Studenohorská 2/D
  Bratislava - Lamač
  Mini map

  Objednávky na vstup do jaskyne:
  Tel.: 0905 841 921
 • Vstupné

  Rodinné: 35,00 €
  Prenájom: 60,00 €
  Školy: 5,00 € na dieťa
  Kompletný cenník

  Otváracie hodiny

  Utorok až Nedeľa
  10:00 - 12:00
  15:00 - 20:00

   
 • Sviečky z palmového vosku

  Sviečky z palmového vosku Sviečky zo 100% palmového vosku sú čistým prírodným produktom bez chemických prísad so špeciálnym bavlneným knôtom.

   

 • Pravé koloidné striebro

  Koloidné striebro Prírodný minerálny výrobok vo forme nano-častíc koloidného striebra.